droši ceļi drošai rītdienai!

droši ceļi drošai rītdienai!

droši ceļi drošai rītdienai!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

SC GRUPAS UZŅĒMUMI

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 
Tel.nr.: +371 63807060 
Fakss: +371 63807067 
E-pasts: sc@scgrupa.lv


Rekvizīti:

SIA „Saldus ceļinieks”

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 

VRN: 48503000026
AS "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22 
IBAN konts: LV59HABA0001408033993

Stendes iela 3, Talsi, LV-3201 
Tel.nr.: +371 63291311
Fakss: +371 63237840
E-pasts: talce@scgrupa.lv


Rekvizīti:

SIA „Talce”

Stendes iela 3, Talsi, LV-3201 
VRN: 40003133979
AS "Swedbank" 
SWIFT kods: HABALV22 
IBAN konts: LV51HABA0551004518717

Stacijas iela 2b, Kuldīga, LV-3301 
Tel.nr.: +371 63350091
Fakss: +371 63350092
E-pasts: janis.jansons@scgrupa.lv


Rekvizīti:

SIA „SC Kuldīga

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 

VRN: 48503011566
AS "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22 
IBAN konts: LV96HABA0551033342718

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 
Tel.nr.: +371 63807060 
Fakss: +371 63807067
E-pasts: mernieks.j@scgrupa.lv


Rekvizīti:

SIA „Mērnieks J”

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 

VRN: 48503010170
AS "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22 
IBAN konts: LV31HABA0551033342433

KVALITĀTE

Kvalitāte – it visā ko daram.

ATTĪSTĪBA UN JAUNRADE

Attīstība – pilnveidošanās, izaugsme. Jaunrade – jauni paņēmieni, metodes, pieejas uzņēmumā.

PROFESIONĀLS UN UZTICAMS DARBINIEKS

Profesionāls – labi prot un dara savu darbu, godīga attieksme. Uzticams – var paļauties jebkurā situācijā, jūtas piederīgs uzņēmumam.

TRADĪCIJAS

Tradīcijas – labās pieredzes turpināšana. Piederības, stabilitātes, drošības nodrošināšana. Labs humors un komandas gars.