Topošie ceļu būvtehniķi apmeklē būvobjektu

Šī gada 14.septembrī Saldus tehnikuma 3.kursa Būvniecības programmas topošie ceļu būvtehniķi, projektu vadītāja Edgara Brūvera vadībā, apmeklēja valsts reģionālo autoceļu P120 Talsi-Stende-Kuldīga posmā no Talsiem līdz Stendei (1,56 - 10,91 km). 

Studenti tika iepazīstināti ar objekta būvniecības gaitu, darba un satiksmes organizāciju, kā arī ar sadarbību ar apakšuzņēmējiem. Īpašu interesi studentos izraisīja dažādu darbu tehnoloģijas, kuras tiek pielietotas objektā ceļa rekonstrukcijas darbos.