Uzsākti rekonstrukcijas darbi

Esam uzsākuši vērienīgos ceļa rekonstrukcijas darbus uz valsts reģionālā autoceļa P120 Talsi-Stende-Kuldīga posmā no Talsiem līdz Stendei (1,56 - 10,91 km).

Lūdzam ceļu satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un saprotošiem.


Nedaudz par P120..

1978.gada rudenī tika nodots ekspluatācija 2-līmeņu šķērsojuma mezgls A10 ar P120. Talsu pilsētai šajā sakarībā bija nepieciešams kārtīgs piebraucamais ceļš, jo iepriekšējais lielā mērā bija virzīts pa tādu ošu un ozolu aleju, kur nebija iespēju šo ceļu paplašināt un veidot uzbērumus. Iespējams, ka daļēji arī tādēļ tika pieņemts lēmums būvēt šo ceļa posmu ar divām braukšanas joslām katrā virzienā. Viena alejas puse tika nozāģēta, bet bija uzstādījums,ka viens ozols ir jāsaglabā ceļa sadalošajā joslā. Ozols atradās pie Mundigciema pagrieziena nedaudz uz Talsu pusi un lai neapbērtu koka saknes tika izbūvēta speciāla dzelzbetona kastveida atbalsta siena, lai to nodrošinātu. Laika gaitā ozols diemžēl nokalta (iespējams, ka viņā iespēra zibens) un nācās stumbru nozāģēt un konstrukciju aizbērt.

1979. gada rudenī tika pabeigta labās brauktuves izbūve un visa satiksme tika novirzīta pa to.Tika veikti arī visi nepieciešamie priekšdarbi kreisās brauktuves izbūvei.To uzsāka būvēt 1979/1980 gada ziemā un pabeidza 1981. gada rudenī.Darbs šajā objektā notika ar pārtraukumiem, jo tajā laikā tika pārbūvēts arī Rīgas-Ventspils autoceļš no divlīmeņu mezgla Rīgas virzienā līdz Sknābei un nelielā posmā arī Ventspils virzienā.

1980. gada aprilī/maijā tika veikts P120 asfalta seguma remonts apmēram 4.4km posmā no Selekcijas autobusa pieturas līdz Stendes robežai. Tika labots profils un ieklātas divas 4cm biezas asfaltbetona kārtas.

Divjoslu ceļa (apmēram 3.1 km) posms tika svinīgi atklāts 1981. gada novembra sākumā. Tika griezta dzeltenas krāsas lenta, kuras posmos bija iestrādāts uzraksts ‘’Talsu pievadceļš 1981.gads”.

Pa šo laiku vienīgi šajā posmā 2002. gadā tika veikta virsmas apstrāde. Labajā braukšanas joslā pirms virsmas apstrādes tika labots profils ar asfaltbetonu, bet kreisajā joslā tas līdzekļu trūkuma dēļ nenotika. Virsma tika uzklāta uz esošā seguma. Tāpēc arī labā brauktuve bija salīdzinoši nedaudz labākā stāvoklī. 

Posmā no Selekcijas autobusa pieturas līdz Stendes robežai asfalta segums kalpo kopš 1980 gada (36 gadi), bet posmā no divjoslu sadalošās joslas beigām līdz Selekcijas autobusu pieturai (apmēram 1,4 km) kā arī visas divlīmeņu krustojuma uzbrauktuves un nobrauktuves segums nav mainīts kopš tā nodošanas ekspluatācijā 1978. gadā .(38 gadi).Vienīgi ap 2003 gadu pašam satiksmes pārvadam tika veikta periodiskā uzturēšana (atjaunošana) un ieklāta jauna dilumkārta.