Veiksmīgi iziets sertifikācijas process

Pilnveidojot uzņēmuma iekšējās vides procesus, atbilstoši ilgtspējīgai attīstībai, būvuzņēmums ir sertificēts atbilstoši trīs starptautiskajiem standartiem:

  • Kvalitātes pārvaldības sistēma (ISO 9001:2015);
  • Vides pārvaldības sistēma (ISO 14001:2015);
  • Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma (18001:2007).