Ceļu pastiprinošo kārtu parbauda ūdenī un salā

Autoceļa Rīga-Liepāja posma remontdarbi aiz Saldus patlaban notiek lielākoties nomalēs. 

Trijos posmos nofrēzēts vecais asfalts — tur satiksme tiek regulēta ar luksoforiem — bet SIA “Saldus ceļinieks” nesteidzas klāt jaunu. Tādēļ, ka projekts paredz reciklētās kārtas izbūvē izmantot veco (demontēto) asfaltu, kas sajaukts ar dolomīta šķembām un cementu. Ceļu būvfirmas laboratorijā, ņemot vērā projektā norādītos kvalitātes kritērijus un Autoceļu specifikāciju vadlīnijas, izstrādātas maisījuma receptes un nosūtītas pārbaudei neatkarīgai sertificētai laboratorijai Rīgā. 

Recepšu paraugu sagatavošana ir “Saldus ceļinieka” laboratorijas vadītāja Jāņa Šulca un viņa kolektīva uzdevums, un no viņa stāstījuma var secināt — ceļa izlīdzinošās kārtas receptes top ne mazāk rūpīgi un sarežģīti kā ēdienkarte virtuvē. 

Lai noteiktu precīzas izejmateriālu proporcijas, tie vispirms tiek pārbaudīti katrs atsevišķi. Piemēram, no Lietuvas atvestās dolomīta šķembas skalo un sver, lai noteiktu putekļu īpatsvaru, jo ar! tie ietekmē ceļa izturību. “Reciklētais asfalts un dolomīta šķembas ir aptuveni vienādās proporcijās, tām pievieno vēl 3 — 5% cementa," stāsta laboratorijas vadītājs. Maisījumu laboratorijas iekārtās sablietē cilindra veida formā un sūta pārbaudei. Patlaban Rīgā tiek pārbaudītas trīs saldenieku sagatavotas receptes, kurās izejvielu proporcijas nedaudz atšķiras. 

“Pārbauda paraugu izturību pret mitrumu un salu,” stāsta Jānis Šulcs. “Vispirms tos 7 dienas tur ūdenī, pēc tam seko 10 salizturības cikli — paraugus sasaldē un atlaidina. Visbeidzot testē spiežot — cik lielu svaru iztur —, un neatkarīgā laboratorija sagatavo atzinumu par katru paraugu. Ja kāds no tiem atbilst projektā norādītajām prasībām, reciklētās kārtas sastāva recepti iesniedz apstiprināšanai būvuzraudzībai, un tikai pēc akcepta saņemšanas drīkst sākt būvniecību.” 

Paraugu pārbaude ilgst apmēram 3 nedēļas, rezultāti gaidāmi jaunnedēļ. “Tikmēr remontējamajā posmā noņem apaugumu, veic zemes darbus un sagatavo zemes klātni, kā ari izbūvē salturigo smilts kārtu,” svarīgākos darbus uzskaita projekta vadītājs Oskars Steins. Tiklīdz būs apstiprināta reciklētā maisījuma recepte, ceļinieki nekavējoties varēs ķerties pie tās ieklāšanas, jo objekta tuvumā jau uzstādīta mobilā rūpnīca maisījuma dozēšanai un sajaukšanai, turpat ari krājas no objekta atvestais nofrēzētais asfalts. Tad ari varēs daudz intensīvāk strādāt uz remontējamā ceļa klātnes. ■ 

JĀNIS ŠULCS ar paraugu, kāds nosūtīts kvalitātes pārbaudei. Uz ceļa reciklētā asfalta, šķembu un cementa maisījuma kārta būs apmēram divreiz biezāka. 

PĀRVIETOJAMĀ RŪPNĪCA, kurā būvuzraudzības apstiprinātā receptē paredzētās proporcijās jauks izlīdzinošās kārtas sastāvdaļas, jau gatava darbam.