Pārbūvē ceļu industriālajā zonā

Pēc daudzu gadu gaidīšanas notiek ceļa Gaļas kombināts-Straumēni pilna rekonstrukcija, vienlaikus izbūvējot arī lietus ūdens novades sistēmu. 

Šis samērā īsais ceļš Saldus pagastā pie pilsētas robežas nozīmīgs, jo abpus tam vairāki uzņēmumi, katrā nodarbināti desmitiem cilvēku, kas ceļu lieto vismaz divreiz dienā. Turklāt Norvēģijas uzņēmējiem piederošajās ražotnēs top gan smaga, gan lielgabarīta produkcija, tās aizvešanai vajadzīgs pamatīgs, gluds ceļa segums. 

Pirms pāris nedēļām uzsāktajā būvniecībā vecais ceļš tiks faktiski uzbūvēts no jauna — stāsta objekta generāluzņēmējas SIA "Saldus ceļinieks" projektu vadītājs Jānis Suhoveckis. Tiek izbūvēts 50 centimetru biezs smilts salturīgais slānis, 30 centimetru biezs šķembu pamats, vēl būs divas asfalta kārtas 6 un 4 centimetru biezumā," ceļu būvētājs ir precīzs. 

"Zem šīm konstruktīvajām kārtām tiek iebūvēta lietusūdens kanalizācija, ūdensvads, sadzīves kanalizācijas sistēma — šo darbu dara apakšuzņēmēja SIA "Grobiņas SPMK"." Pēc rekonstrukcijas brauktuves daļa būs tikpat plata kā iepriekš, bet līdzās tiks izbūvēts gājēju celiņš un veloceliņš un ierīkots apgaismojums. 

Lai iespējami mazāk ietekmētu uzņēmumu darbu un saglabātu satiksmi, ceļu rekonstruē pa joslām. Jānis Suhoveckis ir gandarīts, ka būvētājiem izveidojušās labas attiecības ar ceļa galvenajiem lietotājiem — uzņēmumi ir atsaucīgi dažādu sadzīvisku jautājumu risināšanā, piemēram, atļāva izmantot vietu minerālmateriālu krautnēm gluži klāt objektam, tas ievērojami atvieglo darbu. Un ari darbinieki, uzmanīgi braucot pa vienu joslu, biežāk ir smaidīgi nekā neapmierināti, jo bedrainā brauktuve loti ilgi bojājusi transportlīdzekļus un nervus. 

Jaunais ceļš būs gatavs tikai nākamā gada rudenī, jo līgums par būvniecību tika noslēgts vēlu, un drīz būs klāt sals. Līdz tam "Saldus ceļinieks" cer izbūvēt abas ceļa joslas līdz šķembu apakškārtai; pa ziemu tās labi noblīvēsies, un droši varēs klāt nākamās kārtas. "Līgums paredz būvdarbus veikt 7 mēnešos, bet objektu nodot ekspluatācijā 9 mēnešos; taču rudenī sāktiem darbiem būs tehnoloģiskais pārtraukums. Ceram iespējami daudz izdarīt līdz ziemai un iespējami agri atsākt darbus pavasarī," saka J. Suhoveckis. "Rudenī darbs parasti nav tik jaudīgs kā vasarā, jo ietekmē laika apstākļi." Viņš piemin vēl vienu rudens sezonas īpatnību — ir sarežģītāk nodrošināt minerālmateriālu piegādes, jo kravu pārvadātājiem šobrīd visspraigākais darba laiks — lauksaimnieki vāc ražu. 

Līdztekus ceļa Gaļas kombināts-Straumēni rekonstrukcijai pie industriālās zonas izbūvēs lietus ūdens atvades sistēmu — visi lietus ūdeņi tiks savākti, izies caur naftas produktu uztvērēju aku, kur neparedzētu apstākļu gadījumā nosēdīsies piesārņojums, un tā saukto smilšu ķērāju. Pēc tam lietus ūdens vaļējā grāvī tiks aizvadīts prom. Ari šīs inženierkomunikāciju sistēmas izbūve tajā pašā iepirkumā uzticēta SIA "Saldus ceļinieks".