Godina dāsnākos, sakoptākos, gādīgākos...

Svinīgā pasākumā Saldus novada pašvaldība godināja uzņēmējus, ko iedzīvotāji bija izvirzījuši Uzņēmēju gada balvai. 

Balvai četrās nominācijās cilvēki bija ieteikuši ap pussimtu uzņēmumu, bet finālisti tika izraudzīti gan pēc publiski pieejamu datu bāzu informācijas, gan, apmeklējot uzņēmumus un tiekoties ar to vadītājiem. Visbiežāk vienu — viskārtīgāko, visatbildīgāko, vislabāko — bija grūti noteikt, jo ne vienmēr pēc vienas mērauklas var mērīt, piemēram, sakoptību vai dāsnumu. 

Nominācijā “Gada jaunais uzņēmējs” balvu saņēma SIA “Baron Soleil”, nominācijā “Gada sakoptākais uzņēmums” — SIA “Ergo E.B.F." Par “Sociāli atbildīgāko uzņēmumu” no visiem ieteiktajiem tika atzīta SIA “Norplast”, savukārt par “Gada saldumu ražotāju" — AS “Druva Food". 

Divās nominācijās balvas pretendenti tiek izvirzīti bez sabiedrības līdzdalības. Tika godināti pieci novada lielākie nodokļu maksātāji: AS “PATA Saldus", SIA “Pampāļi”, SIA “66 North Baltic”, SIA “Lanos” un SIA “Saldus ceļinieks”. Savukārt uzņēmumus balvai “Gada partneris" iesaka pašvaldība, un šogad par nesavtīgu atbalstu un atsaucību paldies tika teikts SIA “Saldus pārtikas kombināts”. 

Vērtēšanas komisijā bija uzaicināti arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras speciālisti. Viņi piešķīra divas speciālbalvas — SIA “Griezes Dzintari” un SIA “Saldus ceļinieks”, kas bija ieteiktas Uzņēmēju gada balvai nominācijā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums". “Griezes Dzintariem" — ari laikraksta “Saldus Zeme” speciālbalva. 

Vēl pašvaldība sveica uzņēmējus, kas pēdējā gada laikā guvuši panākumus dažādos konkursos, — viņi bija biškopis Krists Eberliņš, Latvijas lauku foruma konkursa “Dižprojekts" galvenās balvas ieguvējs, un kafejnīcas “Magdalēna” vadītāja Natālija Zīlīte, Latvijas Tirgotāju asociācijas konkursa “Latvijas labākais tirgotājs” uzvarētāja. 

Pasākumu dalībniekiem bija ari kopīga balva — pianista Andreja Osokina un dziedātājas Katrīnas Gupalo koncertprogramma ar Edītes Piafas melodijām. 

Vairāk foto — www.sz.lv 

PILDA PAŠVALDĪBAS MAKU.

Lielāko nodokļu maksātāju, SIA “Pampāļi” un SIA “Saldus ceļinieks”, vadītāji Jānis Vaļko un Gints Karols pasākuma neformālajā daļā.