DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

SC GRUPAS UZŅĒMUMI

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801
Tel.nr.: +371 63807060
Fakss: +371 63807067
E-pasts: sc@scgrupa.lv

Rekvizīti:

SIA „Saldus ceļinieks”

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801

VRN: 48503000026
AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
IBAN konts: LV59HABA0001408033993

Stendes iela 3, Talsi, LV-3201
Tel.nr.: +371 63291311
Fakss: +371 63237840
E-pasts: talce@scgrupa.lv

Rekvizīti:

SIA „Talce”

Stendes iela 3, Talsi, LV-3201
VRN: 40003133979
AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
IBAN konts: LV51HABA0551004518717

DROŠĪBA UN VESELĪBA

Mums ir svarīga katra darbinieka drošība katru darba dienu!

ILGTERMIŅA STABILITĀTE

Atbildība it visā, ko darām!

STABILA KOMANDA

Lepnums par piederību mūsu uzņēmumam un savstarpējā cieņa!

ATTĪSTĪBA

Aizrautība!

IEKŠĒJIE LIKUMI

Mūsu uzņēmuma izstrādāto un pieņemto noteikumu, principu, kārtības, kultūras ievērošana.

KĀRTĪBA

Mūsu uzņēmuma izstrādāto un pieņemto noteikumu, principu, kārtības, kultūras ievērošana.